LED voor overheden

Welke mogelijkheden biedt LED?

  • LED wil uitgroeien tot authentieke gegevensbron van Vlaamse kwalificatiebewijzen. Door het gebruik van LED is het niet langer nodig om papieren afschriften van kwalficatiebewijzen op te vragen.

  • De betrouwbaarheid van de gegevens verhoogt. Vervalsingen zoals bij papieren bewijzen zijn niet langer mogelijk.

  • De gegevens uit de LED bieden waardevolle informatie voor het ondersteunen van het onderwijsbeleid en de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.

Hoe kan je als overheid aansluiten op LED?

Neem contact op met AKOV. Vervolgens moet je een aanvraag indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie.