Wat is LED?

  • LED is een databank die gegevens van kwalificatiebewijzen (diploma’s, certificaten, getuigschriften, ervaringsbewijzen, ...) verzamelt.
  • LED geeft duidelijkheid over de echtheid van kwalificatiebewijzen en maakt de gegevens vlot toegankelijk. Kwalificatiebewijzen uitgereikt door Vlaamse instellingen worden onmiddellijk in LED opgenomen.
  • Je kan LED raadplegen door met je elektronische identiteitskaart (eID) of token in te loggen. Je kan enkel de kwalificatiebewijzen raadplegen die je zelf behaald hebt.
Ga naar LED