Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over LED? Kijk dan eerst of je vraag en het bijbehorende antwoord hieronder staat. Is dat niet het geval? Dan kan je contact opnemen met LED.

Gegevens in LED

Niet alle gegevens van om het even welke opleiding die je ooit hebt gevolgd zitten in LED. Lees eerst welke kwalificatiebewijzen in LED zitten. Denk je dat er toch nog een kwalificatiebewijs ontbreekt, dan kan je met ons contact opnemen.

Authentieke gegevens worden rechtstreeks door de brondatabanken van de opleidingsverstrekkers aangeleverd. Deze gegevens zijn geverifieerd en betrouwbaar. Eigen verklaringen heb je zelf opgegeven in je dossier bij de VDAB. Er is geen garantie op correctheid van deze gegevens. Je hebt op eer verklaard in het bezit te zijn van deze kwalificatiebewijzen. Hier kan de waarde geverifieerd voorkomen. Dit wil zeggen dat een consulent van de VDAB het papieren kwalificatiebewijs bekeken heeft.

Zelf kan je natuurlijk je eigen gegevens raadplegen. Verder is de informatie in LED alleen toegankelijk voor de volgende overheidsinstanties:

  • De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
  • Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)
  • Het Vlaams Energieagentschap (VEA)
  • Selor
 

Gegevens wijzigen

Nee. Je kan zelf geen veranderingen aanbrengen in LED of zaken toevoegen. Je kan wel een dossier aanmaken of aanpassen bij de VDAB. Als je hier je behaalde kwalificatiebewijzen invult, worden ze automatisch in LED opgenomen bij de eigen verklaringen.

Neem contact op met AHOVOKS. AHOVOKS kan zelf geen gegevens in LED wijzigen, maar zal contact opnemen met de instantie die de gegevens heeft aangeleverd, zodat deze eventueel aanpassingen kan doorvoeren.

Niet alle gegevens van om het even welke opleiding die je ooit hebt gevolgd, zitten in LED. Lees eerst welke kwalificatiebewijzen in LED zitten. Denk je dat er toch een kwalificatiebewijs ontbreekt, dan kan je met ons contact opnemen. Je kan ook een dossier aanmaken bij de VDAB. Als je hier je behaalde kwalificatiebewijzen invult, worden ze automatisch in LED opgenomen bij de eigen verklaringen.

Je kan een dossier aanmaken bij de VDAB. Als je hier je behaalde kwalificatiebewijzen invult, worden ze automatisch in LED opgenomen bij de eigen verklaringen.

Nee, dit is niet mogelijk. Door het kwaliteitsdecreet is het verplicht om de gegevens in LED bij te houden.

 

Mogelijkheden van LED

Nee. LED bevat alleen de gegevens van kwalificatiebewijzen.

Nee. Dit is niet mogelijk.

Nee. LED is een extra voorziening voor bezitters van kwalificatiebewijzen. Je houdt een bewaarplicht voor je kwalificatiebewijs. LED is wel een stap in de richting van het gebruik van digitale gegevens als vervanging van papieren documenten.

Ja. Als je gegevens bij de authentieke gegevens in LED zitten, moet je geen papieren kwalificatiebewijs meer meenemen. Je kan je gegevens tonen door in LED in te loggen.

 

LED raadplegen

Je hebt een elektronische identiteitskaart (eID) of een Federaal token nodig. Meer informatie vind je op volgende websites:

Nee. Je kan alleen toegang krijgen tot LED met een eID of federaal token. Je kan gratis een federaal token aanvragen. Openbare bibliotheken beschikken ook over eID-lezers.

Nee. Je kan wel je gegevens aan anderen tonen door in hun bijzijn in te loggen in LED.

Nee. Dit is niet mogelijk.

Je kan een aanvraag indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie. Neem hiervoor contact op met AHOVOKS. Als je de nodige machtigingen krijgt, kan je de gegevens uit LED gebruiken.

Nee. Je kan alleen je eigen gegevens in LED bekijken. Een werknemer kan je wel zijn gegevens uit LED tonen door in jouw aanwezigheid in LED in te loggen.

 
[an error occurred while processing this directive]