Nieuws

LED erkend als authentieke bron

Op 10 november 2017 erkende de Vlaamse regering de LED als authentieke bron. Door de erkenning zijn Vlaamse overheden verplicht om de LED te gebruiken en mogen ze niet langer papieren afschriften van diploma’s opvragen bij burgers. Dit zorgt voor veel minder papierlast voor de burger en voor allerlei instanties (VDAB, Vlaamse ziekenhuizen …). De burger kan snel en makkelijk zijn diploma’s online raadplegen. En vervalsingen zoals bij papieren bewijzen zijn niet langer mogelijk.