Welke kwalificatiebewijzen zitten in LED?

De LED bevat gegevens van kwalificatiebewijzen zoals bijvoorbeeld de naam van de opleiding en de instelling waar het kwalificatiebewijs werd behaald, de datum van uitreiking enz. LED bevat geen digitale versie van papieren kwalificatiebewijzen en geen digitale versie van de papieren diplomasupplementen.

Bovendien voorziet de LED niet in een attest ter vervanging van een verloren diploma’s. Hiervoor kan je terecht bij de onderwijsinstelling waar je het diploma hebt behaald.

Bewijzen Vanaf
Authentieke bewijzen *
Basisonderwijs
 • Getuigschrift

Schooljaar 2016-2017
Secundair onderwijs
 • Getuigschriften en diploma’s
 • Bewijzen van onderwijskwalificatie, bewijzen van beroepskwalificatie
Schooljaar 2001-2002
2021
Examencommissie
 • Getuigschriften en diploma’s

1 januari 2014
Hoger onderwijs
 • Getuigschriften en diploma’s

Academiejaar 1999-2000
Volwassenenonderwijs
 • Getuigschriften, diploma’s, (deel)certificaten

1 april 2013 (vanaf 2015 garantie op volledigheid)
VDAB
 • Officiële leerbewijzen
 • Bewijzen van beroepskwalificatie

2000
Wordt verwacht
VLAIO
 • Diploma's en getuigschriften van erkende opleidingen van VLAIO en VDAB (voorheen SYNTRA-Vlaanderen) o.a. duaal leren en leertijd
 • Ondernemerstrajecten
 • Bewijzen van beroepskwalificatie

2002 (vanaf 2011 garantie op volledigheid)
2011
Wordt verwacht
Opleidingsinstantie erkend door Departement WSE
 • Bewijzen van beroepskwalificatie, deelkwalificatie

2021
EVC-testcentra, Erkennen van Verworven Competenties
 • Ervaringsbewijzen
 • Kwalificatiebewijzen

2006
2020
NARIC, gelijkwaardigheid buitenlandse diploma’s
 • Besluiten gelijkwaardigheid

1 januari 2014
Departement Omgeving en Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
 • Certificaten gekoppeld aan erkenningsvoorwaarden om een bepaalde activiteit uit te voeren

1 januari 2021
Eigen verklaringen ** 1985

 

* Bewijzen uitgereikt door instelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap, die voor elke burger automatisch in de LED-databank komen.

** De informatie over diploma’s die de burger op eigen verklaring heeft doorgegeven aan VDAB (bij bv. het opstellen van een werkzoekenden dossier).

 

 
[an error occurred while processing this directive]