Toegang tot LED

De informatie op deze pagina is gericht naar publieke organisaties die toegang willen tot de LED. De tekst die volgt geeft het aansluitingsproces voor afnemers mee. Elke nieuwe afnemer dient dit proces te doorlopen.

Stap 1: Contact

Je neemt contact op met de LED via led@ond.vlaanderen.be voor opstarten van een aansluitingsproces of om af te toetsen hoe LED kan bijdragen bij realiseren van jouw doelstellingen.

Wij bezorgen je een overzicht van het aansluitingsproces: de stappen, documenten.

Stap 2: Intake

Je levert informatie aan het LED-team aan. O.m.

 • Wat is het doel van de aansluiting?
 • Hoe wens je LED te gebruiken binnen jouw processen?
 • Hoe wens je LED te bevragen: via een webtoepassing, via een webdienst, of beide?
 • Heb je nood aan mutaties?
 • Op welke termijn wens je aan te sluiten?

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen toetsen we af of LED geschikt is voor realisatie van jouw doelstellingen. We stellen samen een planning op voor de protocolfase.

Na deze fase raden we je aan al een verkennend gesprek te voeren met de VDI voor realisatie van de aansluiting op het MAGDA-platform.

Stap 3: Vooronderzoek DPIA en het opstellen van DPIA indien vereist

Een vooronderzoek DPIA (Data Protection Impact Assessment) wordt uitgevoerd door AHOVOKS om na te gaan of een DPIA vereist is. Een DPIA dient enkel uitgevoerd te worden wanneer de verwerking een groot risico inhoudt voor de vrijheden en rechten van de betrokkenen.

 • Wanneer geen DPIA vereist is, wordt het vooronderzoek meegedeeld aan de afnemer.
 • Wanneer het vooronderzoek uitwijst dat een DPIA vereist is, wordt dit vooronderzoek meegedeeld aan de aanvrager en wordt voor de uitvoering van de DPIA een aanzet gegeven door AHOVOKS. De DPIA moet vervolgens worden uitgevoerd in samenspraak met de afnemer.

Stap 4: Protocol

Je ontvangt van AHOVOKS het sjabloon van het LED-protocol in en stuurt dit ingevuld naar ons via led@ond.vlaanderen.be samen met een positief advies van jullie DPO.

We zetten samen volgende stappen:

 • We beoordelen het protocol en vragen waar nodig om verduidelijking. Jullie verduidelijken door het protocol aan te vullen/bij te werken.
 • Onze DPO doet een eerste lezing en geeft advies.
 • Indien nodig werken jullie het protocol bij.
 • Jullie leidinggevende ondertekent het protocol (in tweevoud).
 • Onze leidinggevend ambtenaar ondertekent het protocol.

Stap 5: Aansluiting op MAGDA platform

Je zet de nodige stappen in samenwerking van de VDI. Hierbij is het LED-team in principe niet betrokken. Meer info over hoe je kunt aansluiten op het MAGDA platform en de aansluitingskost van MAGDA ONLINE vind je op hier.

Stap 6: In gebruik

Je aansluiting op de LED is gerealiseerd. Je kan nu LED raadplegen.

Stap 7: Uit gebruik

Je stopt met raadplegen van LED. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • De termijn, opgenomen in de machtiging of het protocol, is verstreken
 • Het doel van de aansluiting is niet meer relevant bv. omwille van gewijzigde regelgeving

Deze stap is optioneel.